ONG SAHI

🟦CULTIVER UN POTAGER POUR PROFITER DE SES BIENFAITS INEPUISABLES🌿🌱🌾

🟦MAHASOA ANTSIKA NY FAMPIHARANA NY ZARIDAINAN-TSAKAFO 🍀🌿🌱🌾

Fanamby lehibe apetrakan’ny ONG SAHI ny fametrahana ny fanjariantsakafo lavorary ho an’ny isan-tokantrano. ☝️Paikady iray amin’izany ny fampiroboroboana ny zaridainan-tsakafo eo anivon’ny tokantrano tsirairay.

➡️Aza adinontsika fa ny fanjariantsakafo dia miantoka ny fahasalamana, koa mazotoa mamboly. Ireto ary ny toromarika amin’ny fikarakarana ny zaridainan-tsakafo mba ho tena mahomby :

• voalohany ny fanomanana ny tany hambolena;

• aveo ny fanampiasana ny zezika biolojika sy ny fanafody iarovana amin’ny biby ;

• arovy amin’ny alalan’ny rakotra ny masomboly na ny voly mba tsy hisian’ny ahin-dratsy ;

• tanterao ny fambolena ny masomboly sy ny fanondrahana azy matetika.

🎉Hioty sakafo tsara kalitao sy ara-pahasalamana na koa hoe « sakafo VOAMAMI (Voalanjalanja, MAdio, MAro karazana, MIovaova) » ianao sy ny fianakavianao fa tsy mila mividy.

ongsahi_mba_ho_fiainana_mivoatra💙💙💙

🟦CULTIVER UN POTAGER POUR PROFITER DE SES BIENFAITS INEPUISABLES🍀🌿🌱🌾

Un des grands défis que l’ONG SAHI se fixe dans l’amélioration du système alimentaire est la promotion d’une meilleure nutrition pour tous.  ☝️Ce cadre touche, parmi tant d’autres interventions nutritionnelles, la promotion du jardin potager à chaque ménage.

➡️N’oublions pas qu’une bonne nutrition est un facteur-clé de la construction et l’entretien de la santé et du bien-être de chacun. De ce fait, nous ressentons le plaisir de vous partager des conseils sur les modes opératoires d’un jardin potager pour qu’il soit bien productif :

• Premièrement, créez des parcelles plates et des espacements du sol ;

• Utilisez des composts et des pesticides biologiques ;

• Employez le paillage pour recouvrir et protéger les plantes des mauvaises herbes;

• Cultivez les semences et arrosez-les fréquemment.

🎉Vous et votre famille, profiteriez d’une alimentation saine et de bonne qualité ou en d’autres termes, des aliments sains, diversifiés, équilibrés et gratifiants de bons goûts où vous n’aurez pas besoin d’en acheter.

ongsahi_pour_une_vie_meilleure💙💙💙