ONG SAHI

🟦INITIER LES ENFANTS DANS LE JARDINAGE🍀🌿🌱🌾

🟦MAMPIANATRA NY ANKIZY HO TIA MAMBOLY 🍀🌿🌱🌾

Ny fampiroboroboana ny zaridainan-tsakafo dia tsy natao ho an’ny olon-dehibe ihany fa tsara raha ampianarina izany koa ny ankizy. ➡️Niaina fifaliana sy fotom-pampianarana nahafinaritra ny ONG SAHI nandritra ny fampahafantarana ny fomba fanatanterahana ny zaridainan-tsakafo ho an’ny ankizy ao amin’ny EPP Belindo, kaominina Belindo ao amin’ny faritra Androy. 🤝Izay nafahan’izy ireo nahita ny loharanon-tsakafo sy nampivoatra ny fitiavana ny natiora mba tsy hanimba ny voly sy ny tontolo iainana.🫧💧💦

#ongsahi_mba_ho_fiainana_mivoatra💙💙💙

🟦INITIER LES ENFANTS DANS LE JARDINAGE🍀🌿🌱🌾

La promotion des jardin potagers n’est pas seulement dédiée aux adultes mais aux enfants également pour faire découvrir aux petits l’environnement.

 ➡️Jardiner avec les enfants de l’EPP Belindo, de la commune Belindo – région Androy, était une expérience éducative et ludique pour l’ONG SAHI car ils ont bien appris d’où viennent les aliments et bien développé une relation positive avec la nature. 🤝Ils vont systématiquement veiller à la bonne santé des plantes et de l’environnement.🫧💧💦

#ongsahi_pour_une_vie_meilleure💙💙💙